Programes


Programes

La dinàmica social i empresarial del segle XXI demanda individus, professionals i directius amb coneixements globals.

Programes

Els programes de Unimaster proporcionen aquests coneixements en una estructura flexible que pot personalitzar en funció dels objectius, el temps i les necessitats de cadascun dels nostres alumnes.

En cadascun dels nostres programes es desenvolupen de forma coordinada els coneixements tradicionals i els més innovadors amb l’objectiu de crear professionals altament qualificats que puguin afrontar amb èxit els reptes del món laboral actual.

Els nostres cursos es classifiquen en:

Cursos curts

Són cursos que tenen una durada de 2 o 3 mesos i que estan dissenyats per aportar a l’alumne coneixements específics d’una àrea en concreta de coneixement.

Expert

Són cursos que tenen una durada de 6 mesos. Estan dissenyats perquè l’alumne pugui especialitzar-se en poc temps en el tema del seu interès professional.

PDD – PDG

El Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) permet a l’alumne adquirir els coneixements generals per a la gesitón empresarial. Té una durada de 6 mesos .

El Programa de Direcció General (PDG) permet a l’alumne adquirir domini en les principals àrees de l’empresa per afrontar amb èxit la direcció empresarial.

Màster

Els programes de màster estan dissenyats per adaptar-se a les necessitats actuals del món empresarial. Poden personalitzar o adaptar-se a les necessitats professionals de cada un dels nostres alumnes. Tenen una durada de 2 anys.

MBA

L’MBA de Unimaster Team ofereix a l’alumne domini sobre totes les àrees de l’empresa. Flexible. Pràctic. Personalitzat. Adaptat als objectius i la realitat del segle XXI.

pay pal