Valoració d’empreses


Valoració d’empreses

Objectiu

Aquest curs té com a finalitat que l’alumne adquireixi domini dels diferents aspectes de la valoració d’empreses.  

Metodologia

Amb els cursos de Unimaster Team podràs especialitzar en l’àrea del teu interès, en molt poc temps, beneficiant de la més alta qualitat, flexibilitat, i si ho desitja, totalment centrat en les seves necessitats professionals. La formació és 100% on line. Hi ha una llibertat total d’horaris i una àmplia flexibilitat en els programes respectant sempre un nivell de la màxima qualitat. Formació online individualitzada. Casos pràctics. Coach personal. Materials docents inclosos. Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu desenvolupament professional. En molt poc temps dominaràs els coneixements i recursos necessaris per desenvolupar el teu projecte professional  

El nostre model pedagògic és:

 • Avançat i adaptat al S. XXI
 • Centrat en l’alumne

Ens basem en:

 • Diagnòstic de necessitats
 • Seguiment d’evolució
 • Feedback permanent
 • Orientat a resultats concrets i tangibles.
  Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu projecte de desenvolupament professional  

Competències

 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de síntesi.
 • Domini sobre els diferents mètodes d’anàlisi existents.
Valoració d'empreses

Programa

 • Objectius i aspectes fonamentals de la valoració d’empreses.
 • Metodologia per a la valoració d’empreses.
 • Mètodes de valoració estàtica.
 • Mètodes mixtos (basats en el good will).
 • Models de mercat.
 • Model de valoració relativa.
 • Models de fluxos de caixa descomptats.
 • Models de creació de valor.
  Contacta amb nosaltres