Metodologia


Metodologia
La dinàmica social i empresarial del segle XXI demana professionals amb coneixements empresarials globals.

Metodologia

Els programes d’estudis de Unimaster Team proporcionen aquests coneixements de manera unificada en una estructura general i flexible en les seves diverses especialitats, desenvolupant de forma coordinada els coneixements tradicionals i els més innovadors amb l’objectiu de crear professionals altament qualificats que puguin afrontar amb èxit els reptes de la gestió empresarial en un món global.

 A més, els nostres programes poden adaptar-se totalment a les necessitats específiques dels alumnes, empreses o institucions interessades.   Unimaster Team, permet:
  • Cursar els estudis en línia en la seva totalitat.
  • Convalidació parcial per estudis previs
  • Convalidació total per estudis previs.
En aquest sentit, Unimaster ofereix tots els seus programes d’estudis en modalitat e-learning integral i Blended amb els millors textos originals. Els programes poden realitzar-se en els següents idiomes:
  • Espanyol
  • Anglès
  • Anglès + Espanyol.
Els nostres programes d’estudi superior compten, a més, amb casos pràctics actuals i enfocats a l’entorn empresarial i professional de l’alumne. L’alumne disposa d’una tutoria contínua que li serveix de suport en cas de dubte, interpretació o comprensió del que s’ha estudiat, mentre que els exàmens els realitza sobre la marxa mitjançant l’elaboració de treballs específics assignats d’acord amb el temari.