Màster en Anàlisi i Valoració d’Empresa


Màster en Anàlisi i Valoració d’Empresa

Objectius

 • Domini dels coneixements teòrics – pràctics en anàlisi inversions
 • Domini dels coneixements teòrics – pràctics en valoració d’empreses
 

Metodologia

Amb els cursos de Unimaster Team podràs especialitzar en l’àrea del teu interès, en molt poc temps, beneficiant de la més alta qualitat, flexibilitat, i si ho desitja, totalment centrat en les seves necessitats professionals. La formació és 100% on line. Hi ha una llibertat total d’horaris i una àmplia flexibilitat en els programes respectant sempre un nivell de la màxima qualitat.
 • Formació online individualitzada.
 • Casos pràctics.
 • Coach personal.
 • Materials docents inclosos.
Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu desenvolupament professional. En molt poc temps dominaràs els coneixements i recursos necessaris per desenvolupar el teu projecte professional  

El nostre model pedagògic és:

 • Avançat i adaptat al S. XXI
 • Centrat en l’alumne

Ens basem en:

 • Diagnòstic de necessitats
 • Seguiment d’evolució
 • Feedback permanent
 • Orientat a resultats concrets i tangibles.
  Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu projecte de desenvolupament professional  

Competències

 • Capacitat de recerca
 • Capacitat d’anàlisi
 • Capacitat de síntesi
 • Capacitat de presa de decisions
Màster en Anàlisi i Valoració d'Empresa

Programa

 

Postgrau d’Anàlisi d’Inversions

 • Introducció a les matemàtiques financeres
 • Anàlisi d’Inversions I
 • Anàlisi d’Inversions II
 • Projectes i Models
 • Simulació
 • Anàlisi d’Inversions aplicat

Postgrau en Valoració d’Empreses

 • Valoració d’Empresa I
 • Valoració d’Empresa II
 • Entorn Empresarial
 • La valoració d’empreses en el segle XXI.
 • La valoració d’empreses. Aplicacions reals
Contacta amb nosaltres