Finances per directius


Finances per directius
 

Objectiu

Aquest curs té com a finalitat que l’alumne adquireixi domini dels diferents aspectes de la direcció financera de l’empresa.  

Metodologia

Amb els cursos de Unimaster Team podràs especialitzar en l’àrea del teu interès, en molt poc temps, beneficiant de la més alta qualitat, flexibilitat, i si ho desitja, totalment centrat en les seves necessitats professionals. La formació és 100% on line. Hi ha una llibertat total d’horaris i una àmplia flexibilitat en els programes respectant sempre un nivell de la màxima qualitat. Formació online individualitzada. Casos pràctics. Coach personal. Materials docents inclosos. Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu desenvolupament professional. En molt poc temps dominaràs els coneixements i recursos necessaris per desenvolupar el teu projecte professional  

El nostre model pedagògic és:

 • Avançat i adaptat al S. XXI
 • Centrat en l’alumne

Ens basem en:

 • Diagnòstic de necessitats
 • Seguiment d’evolució
 • Feedback permanent
 • Orientat a resultats concrets i tangibles.
  Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu projecte de desenvolupament professional  

Competències

 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de síntesi.
 • Capacitat d’organització.
 • Capacitat d’aplicació de les tècniques i eines en la direcció financera.
 • Capacitat de valoració.
 • Capacitat d’inversió.
Finances per directius

Programa

 • Finances operatives. Anàlisi i Diagnòstic.
 • Anàlisi del compte de resultats i del balanç.
 • Ràtios operatius.
 • Diagnòstic.
 • Finances operatives. Previsió financera.
 • Previsió de compte de resultats
 • Previsió de balanços
 • Pla d’acció
 • ROE
 • Finançament del creixement.
 • Càlculs financers amb excel.
 • Introducció a les finances estructurals.
 • Rendibilitat i valoració dels recursos propis.
 • Anàlisi de projectes d’inversió.
 • Decisions sobre deute i capital.
 • Introducció a la valoració d’empreses.
  Contacta amb nosaltres