Contacte


Contacte

Unimaster Team Formación On Line S.L.1317214_57475887

C/ Marg1317214_57475887arida Xirgu, 38949308_61702022
Sant Feliu de Llobregat
08980 Barcelona-Espanya
Email: unimaster@unimasterbs.com
Per a més informació pot contactar amb nosaltres:  949308_61702022pay pal

[wd_contact_form id=”16″]

Protecció de Dades:
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal , i la Llei 34/2002 , d’11 de juliol , de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic , les dades personals seran recollides i incorporades al fitxer automatitzat corresponent , sota la titularitat de la Unimaster Team Formació on Line , SL , Rambla Marquesa de Castellbell , 84 Porta 8 08980 Sant Feliu de Llobregat ( Barcelona – Espanya).
 Les dades personals seran tractades i destinats per enviar informació sobre l’oferta acadèmica dels centres que conformen Unimaster Team Formació On Line SL amb CIF B64874019 . En aquest sentit , s’informa que amb aquesta finalitat és obligatori completar totes les caselles i , en conseqüència , si no es fa no podrà remetre la informació sol · licitada. Els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició podran exercitar mitjançant comunicació adreçada a Unimaster Team Formació on Line , SL , Rambla Marquesa de Castellbell , 84 Porta 8 08980 Sant Feliu de Llobregat ( Barcelona -Espanya ) o bé per correu electrònic a l’adreça esc@eurosigmaconsultors.com
La sol · licitud d’informació que es formalitza mitjançant la incorporació d’aquestes dades personals per l’interessat implica que el mateix atorga el seu consentiment exprés per al tractament d’aquestes dades en els termes anteriorment expressats