Comptabilitat per a no financers


Comptabilitat per a no financers
  Objectiu Aquest curs té com a finalitat que l’alumne adquireixi domini dels diferents aspectes de la comptabilitat en l’empresa actual.  

Metodologia

Amb els cursos de Unimaster Team podràs especialitzar en l’àrea del teu interès, en molt poc temps, beneficiant de la més alta qualitat, flexibilitat, i si ho desitja, totalment centrat en les seves necessitats professionals. La formació és 100% on line. Hi ha una llibertat total d’horaris i una àmplia flexibilitat en els programes respectant sempre un nivell de la màxima qualitat. Formació online individualitzada. Casos pràctics. Coach personal. Materials docents inclosos. Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu desenvolupament professional. En molt poc temps dominaràs els coneixements i recursos necessaris per desenvolupar el teu projecte professional  

El nostre model pedagògic és:

 • Avançat i adaptat al S. XXI
 • Centrat en l’alumne

Ens basem en:

 • Diagnòstic de necessitats
 • Seguiment d’evolució
 • Feedback permanent
 • Orientat a resultats concrets i tangibles.
  Posem la nostra experiència al teu abast perquè aconsegueixis amb èxit el teu projecte de desenvolupament professional  

Competències

 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de síntesi.
 • Capacitat d’organització.
 • Capacitat de presa de decisions.
Comptabilitat per a no financers

Programa

 • Introducció a la comptabilitat financera.
 • El balanç de situació
 • El compte de pèrdues i guanys.
 • Els comptes anuals.